Δημοσιεύθηκε στην πρώτη σελίδα της ΕΣΤΙΑΣ την 27.Οκτωβρίου 2011

(άρθρο Αριστείδη Τσιπλάκου τ. Υπουργού)

Η ΕΣΤΙΑ στο κύριο θέμα της στο φύλο της 18/10/2011 αναφέρει ότι η μοναδική λύση για να βγούμε από τα σημερινά αδιέξοδα είναι η αξιοποίηση της Δημόσιας περιουσίας, με την εφαρμογή του σχεδίου <<Εύρηκα>>

Σε άρθρο μου στην ΕΣΤΙΑ την 5ην Οκτωβρίου 2010 είχα αναφερθεί αναλυτικά στις δυνατότητες που είχαμε να βγούμε από την οικονομική κρίση με την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, της οποίας η αξία υπερέβαινε το Δημόσιο χρέος. Την πρόταση αυτή την είχα υποβάλλει με στοιχεία στον τότε Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών κ. Γεωργακόπουλο, ο οποίος μου είπε ότι ο Υπουργός στον οποίο την υπέβαλλε την έκρινε ενδιαφέρουσα και θα την εξέταζε.

Την 19 Ιανουαρίου 2011, πάλι με άρθρο μου στην ΕΣΤΙΑ ανέφερα προτάσεις για την ορθή αξιοποίηση της Δημόσιας περιουσίας, η οποία έπρεπε να γίνει από μία ανεξάρτητη αρχή με τον έλεγχο της Κυβέρνησης.

Είναι κρίμα –Όπως πολύ σωστά αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο τ. Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της Βουλής Παν. Κρητικός-να διασύρεται η χώρα μας διεθνώς και να διακυβεύεται η Εθνική ακεραιότητα της Ελλάδας, η οποία εκτός από την μεγάλη ακίνητη περιουσία της, είναι πρώτη στον κόσμο σε κοιτάσματα Βωξίτου, Νικελίου, Λευκόλιθο, Περλίτη κ.λ.π.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με έρευνες και μελέτες του τμήματος ορυκτολογίας και Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μόνο οι ενεργειακές ορυκτές πρώτες ύλες της Ελλάδας, αν είχαν αξιοποιηθεί καταλλήλως και με την δέουσα σοβαρότητα, τότε όχι μόνο δεν θα είχαμε κανένα οικονομικό πρόβλημα, αλλά η χώρα μας θα ευημερούσε και θα ήταν μεταξύ εκείνων με το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν εισόδημα.

Τούτο αποδεικνύεται από τα δημοσιευθέντα επίσημα στοιχεία από το ως άνω πανεπιστήμιο, τα οποία αναφέρουν τα ενδεικτικά αποθέματα ορισμένων μόνο ορυκτών.:

Τα αποθέματα λιγνίτη και τύρφης είναι 6.700.000 χιλιάδες τόνοι και με μέση τιμή 40 ευρώ ανά τόνο αξίζουν 268 δις ευρώ.

Τα αποθέματα πετρελαίου 10 δις βαρέλια με τιμή 68 ευρώ ανά βαρέλι αξίζουν 685 δις ευρώ και τα αποθέματα φυσικού αερίου 3.5 τρίς κ.μ. με 0.116 ευρώ ανά κυβικό αξίζουν 408 δις ευρώ.

Έτσι η αξία μόνο των τριών αυτών ορυκτών χωρίς να συμπεριλαμβάνουμε και τα υπόλοιπα ορυκτά Βωξίτη , Περλίτη κ.λ.π. υπερβαίνουν τα 1.350 δις ευρώ.

Δηλαδή αν προσθέσουμε και την ακίνητη περιουσία σε ακίνητα και τις ΔΕΚΟ η κρατική περιουσία υπερβαίνει και με τους πλέον μέτριους υπολογισμούς τα 1.500 δις ευρώ.

Είμαστε μία χώρα με το υπέροχο κλίμα της που δέχεται 16 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο και δεν έχουμε επαρκώς εκμεταλλευθεί αυτήν την σημαντική τουριστική Βιομηχανία.

Έχουμε τρία μεγάλα ναυπηγεία που κατασκευάζουν κάθε είδους πλοίου, τα οποία δεν έχουμε αξιοποιήσει επαρκώς, με αποτέλεσμα ακόμα και οι Έλληνες εφοπλιστές οι οποίοι διαθέτουν σήμερα 2400 υπερδεξαμενόπλοια και μεγάλα φορτηγά να προτιμούν ξένα ναυπηγεία λόγω των γνωστών αγκυλώσεων και προβλημάτων.

Έχουμε μεσαία βιομηχανία αμαξωμάτων, την οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε και να επεκτείνουμε και μία πολύμορφη βιοτεχνία που το κράτος κάνει ότι μπορεί για να την αφανίσει, με την πολιτική που εφαρμόζει.

Αυτήν την χώρα πάνε να την ξεπουλήσουν για 350 δις ευρώ.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα όλες οι κυβερνήσεις, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, έδειξαν πλήρη αδιαφορία για την εκμετάλλευση όλου αυτού του πλούτου, η αξιοποίηση του οποίου θα μας κατέτασσε στις πλουσιότερες χώρες του κόσμου και θα είχαμε αποφύγει το σημερινό κατάντημα της χώρας μας και την συνεχώς διογκούμενη αγανάκτηση του Λαού, η οποία έρχεται ως συνέπεια της ληστρικής επιδρομής και στα τελευταία υπολείμματα του εισοδήματός του, της Εθνικής του ταπείνωσης και της οικονομικής του υποδούλωσης στους ξένους.