Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣΕΛΛΑΔΟΣ

Δηµοσιεύθηκε από lykofron στο 20/05/2010

Η κυβέρνηση δεν έλαβε υπόψην της την πρόταση του τ. ΥΙπουργού Εθνικής οικονοµίας κ. Αριστείδη Τσιπλάκου, που σε δηµοσίευµά του στην εφηµερίδα “Αδέσµευτος τύπος” στις 3.2.2010 αναφέρει ότι ΥΠ(ΧΡ”tf::Ι δυνατδτητα να βρεθοιΊν ΧΡlίµατα για το {;)J,ειµµα χωρίς να χρειαστούν ούτε δάνεια ούτε στύψηµο του λαού. Γιατί κατευθύνθηκε σε ακραίες λύσεις όπως το ΔΝΤ;

Έπρεπε να περάσουν περίπου 4 µήνες, από τότε που δηµοσιεύθηκε στον “Αδέσµευτο Τύπο” την 3.2.2010 µία ανώδυνη και σωστή πρόταση για να βγούµε από την σηµερινή οικονοµική κρίση, η οποία πρόταση επαναλήφθηκε αναλυτικότερα και µάλιστα πρωτοσέλιδη την 7.3.2010, για να αρχίσουν να σκέπτονται οι αρµόδιοι ότι είναι η πλέον ενδεδειγµένη, αν όχι η µοναδική λύση για να βγούµε από το αδιέξοδο, αποφεύγοντας τα σκληρά οικονοµικά µέτρα που εντείνουν την ύφεση και πλήττουν κυρίως τις ασθενέστερες οικονοµικές τάξεις, αλλά και για να σταµατήσει ο διεθνής διασυρµός της χώρας.

Η λύση που προτάθηκε από τον τ. Υ/πουργό Εθνικής οικονοµίας κ. Αρ. Τσιπλάκο, και την οποία εισηγήθηκε στην Βουλή στις 6 Μαίου και ο πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας Αντώνης Σαµαράς και δεν απέρριψε ο Πρωθυπουργός, περιέχει τρείς ενέργειες.

1. Η εκποίηση, η χρονοπίστωση και η ορθολογική εκµετάλλευση µέρους µόνο της τεράστιας ακίνητης περιουσίας και µάλιστα µόνο των ακινήτων που

http://lykofron.wordpress.com/2010/05/20/%ce%b7-%ce%bb%cf’>,Io85%cf’>,Io83%ce%b… 20/5/201