Το αιώνιο πρόβλημα που απασχολεί όλα τα οικονομικά επιτελεία είναι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, που στην Ελλάδα υπάρχει σε απαράδεκτα υψηλά  επίπεδα.

Για την επίλυση του προβλήματος αυτού, που θα άλλαζε ριζικώς την σημερινή δυσμενή κατάσταση, έχουν θεσπισθεί πληθώρα αναποτελεσματικών νόμων με διάφορες περίπλοκες, ακόμα και αντικρουόμενες  διατάξεις, χωρίς όμως να αγγίζουν στην ουσία το πρόβλημα αυτό και  οι φοροδιαφεύγοντες να μένουν στο απυρόβλητο.

Η κύρια αιτία της φοροδιαφυγής είναι η αποφυγή εκδόσεων αποδείξεων, κυρίως από ελευθέρους επαγγελματίες, κυρίως μεγαλογιατρούς, δικηγόρους, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους κ.λ.π.   που δηλώνουν εισοδήματα 10 έως 15 χιλιάδες ευρώ, ενώ τα πραγματικά τους εισοδήματα σε πολλές περιπτώσεις είναι 20πλάσια και ακόμα περισσότερα.

Είναι γνωστό και πάγιο  το ερώτημα που θέτουν οι κύριοι αυτοί στον πελάτη τους, αν επιθυμούν να πληρώσουν με απόδειξη ή χωρίς απόδειξη με μειωμένη αμοιβή. Είναι φυσικό όλοι να έχουν οικονομικό κίνητρο  να προτιμούν την δεύτερη λύση για να πληρώσουν λιγότερα, αφού η απόδειξη δεν τους αποφέρει κανένα όφελος.

Και όμως το πρόβλημα αυτό μπορεί να λυθεί ριζικά με ένα απλό τρόπο που είναι κοινωνικά αποδεκτός, θα ανακουφίσει τις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις και θα αυξηθούν οι φόροι των  οικονομικά ισχυρότερων, με αποτέλεσμα αφενός την πιο δίκαιη κατανομή  των φόρων και αφετέρου θεαματική αύξηση των Δημοσίων εσόδων

Ο νόμος που χρειάζεται να ψηφισθεί για να  αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά η φοροδιαφυγή,  πρέπει να προβλέπει ότι το ποσόν του συνόλου των αποδείξεων που συγκεντρώνει ο φορολογούμενος  μόνο από ελεύθερους επαγγελματίες –που είναι κυρίως οι φοροδιαφεύγοντες- να αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημά του. Έτσι όταν ένας φορολογούμενος  με εισόδημα π.χ. 40.000 ευρώ, προσκομίσει αποδείξεις από ελευθέρους επαγγελματίες  15.000 ευρώ το φορολογητέο εισόδημά του να είναι 25.000 ευρώ.

Τότε ο κάθε φορολογούμενος θα απαιτεί πάντοτε απόδειξη γιατί έχει μεγάλο κίνητρο, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες να εκδίδουν αποδείξεις και να δηλώνουν το πραγματικό τους εισόδημα, που μάλιστα φορολογείται με πολύ μεγαλύτερο συντελεστή.

Αν οι αρμόδιοι μελετήσουν την πρόταση θα διαπιστώσουν ότι σε όλες τις περιπτώσεις έχουμε αύξηση των εσόδων του Κράτους. Μόνο η μεταβίβαση των 15.000 ευρώ από τον καταναλωτή στον ελεύθερο  επαγγελματία, είναι κέρδος για το δημόσιο λόγω της μεγαλύτερης κλίμακας φόρου του δευτέρου.

Όμως, επαναλαμβάνω ότι πέρα από αυτό, θα έχουμε σημαντική αύξηση των εσόδων του δημοσίου από τον τερματισμό της φοροδιαφυγής κυρίως των μεγάλων εισοδημάτων και η προτεινόμενη λύση θα ανακουφίσει κυρίως τους οικονομικά ασθενέστερους και γίνεται πιο δίκαιη η κατανομή των φορολογικών επιβαρύνσεων.  

Μέχρις ότου ολοκληρωθεί και βελτιωθεί το μηχανογραφικό σύστημα της εφορίας, ώστε να γίνεται  αυτόματα η καταγραφή των εκδιδομένων αποδείξεων για τον έλεγχο των υποβαλλομένων στοιχείων, όπως επίσης και η αυτόματη μεταφορά του ΦΠΑ στην εφορία, ο κάθε φορολογούμενος θα πρέπει να υποβάλλει μαζί με την δήλωσή του μόνο  κατάσταση των αποδείξεων από ελευθέρους επαγγελματίες, στην οποία κατάσταση θα αναγράφονται η επωνυμία του εκδότη κάθε απόδειξης, το φορολογικό του μητρώο, το ποσόν και η ημερομηνία εκδόσεως, για την διευκόλυνση του ελέγχου και διασταυρώσεως των στοιχείων.

Άλλωστε το φορολογικό αυτό σύστημα ήδη εφαρμόζεται σε αρκετές χώρες με πλήρη επιτυχία και μάλιστα για το σύνολο των αποδείξεων και όχι μόνο για εκείνες των ελεύθερων επαγγελματιών.