Μα δεν υπάρχει η στοιχειώδης λογική για να σκεφθούν ότι με το σύστημα της ηλεκτρονικής διασταύρωσης των αποδείξεων, όχι μόνο δεν θα μειώσουν, αλλά θα αυξήσουν την φοροδιαφυγή. Ποιος από εκείνους που  δηλώνει εισοδήματα μικρότερα των πραγματικών θα ζητήσει απόδειξη από γιατρό, δικηγόρο ή επιχειρηματία, όταν γνωρίζει ότι θα πιαστεί στο δόκανο της εφορίας;

Μπορούσαν να εφαρμόσουν το σύστημα αυτό αλλά να μην το δημοσιοποιήσουν για να εντοπίσουν με ασφάλεια και ακρίβεια τους φοροδιαφεύγοντες..