ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΙΠΛΑΚΟΣ
Π ΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
τ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΡ.109 ΑΘΗΝΑ –Τ.Κ 11472
ΤΗΛ. 2103632881 – ΚΙΝ. 6944345999
                                           
                     ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Προς την αρμοδία επιτροπή του πόθεν έσχες της Βουλής
Θέμα:  Yποβολή αιτουμένων στοιχείων
 
Εις απάντηση του υπ αρ.πρωτ.760/4.7.2014 εγγράφου σας, με το οποίο μου ζητάτε να προσκομίσω στοιχεία για την απόδειξη των περιουσιακών μου στοιχείων που είχα κατά το έτος 1995 μετά την θητεία μου ως υφυπουργός στην Κυβέρνηση της περιόδου 1990-1993 και το έτος λήξεως της βουλευτικής θητείας 2004 αναφέρω τα κάτωθι:.
Όπως είχα αναφέρει τότε στο υπόμνημά μου σε απάντηση του αρ.5586/12.12/2013 εγγράφου σας ττα περιουσιακά μου στοιχεία το 1995, ήταν ένα μικρό υπόλοιπο των περιουσιακών μου στοιχείων τα οποία είχα δηλώσει στην έναρξη της αναμίξεώς μου στην πολιτική.
Για το λόγο αυτόν υποβάλλω αντίγραφα συμβολαίων σύμφωνα με τα οποία αποδεικνύεται ότι πρό της αναμίξεώς μου στην πολιτική είμαστε κάτοχοι, με την σύζυγό μου, 43 διαμερισμάτων, 5 ισογείων καταστημάτων 2 γραφείων και 5 οικοπέδων  συνολικά 55 ακινήτων τα οποία είχαμε αποκτήσει τόσο κατά την διάρκεια της επιτυχούς 25ετούς  επαγγελματικής μου καριέρας με έργα και μελέτες στην χώρα μας και στο εξωτερικό ως ιδιοκτήτης ανωνύμου τεχνικής εταιρίας <<Στερεοδομική ΕΠΕ>>, όπως αναλυτικότερα είχα αναφέρει στο προηγούμενο υπόμνημά μου., όσο και από την πώληση το 1970 πολυκατοικίας στην Λιβαδειά ιδιοκτησίας της συζύγου μου.
Συγκεκριμένα αναφέρομαι μόνο στα 50 ακίνητα και όχι στα οικόπεδα:
1. Το υπ, αρ. συμβόλαιο 5034/10.11.1971 του συμβολαιογράφου Χαραλάμπους Δαούτη   και πίνακα στοιχείων διηρημένων ιδιοκτησιών πολυκατοικίας επί της οδού Ασκληπιού αρ. 109, όπου εμφαίνεται ότι είμαι κάτοχος   2 ισογείων καταστημάτων  1 Γραφείου και 21 διαμερισμάτων ως επί το πλείστον τριάρια . τεσσάρια και πεντάρια.  Δηλαδή συνολικώς 23 ακίνητα.
2. Το υπ αρ. συμβόλαιο 5746/9.3.1973 του συμβολαιογράφου   Χαραλάμπους Δαούτη   και πίνακα στοιχείων διηρημένων ιδιοκτησιών πολυκατοικίας επί της οδού Ασκληπιού αρ. 124, όπου εμφαίνεται ότι είμαστε μαζί με την σύζυγό μου κάτοχοι  3 ισογείων καταστημάτων  1 Γραφείου και 24 διαμερισμάτων, ως επί το πλείστον τριάρια  και τεσσάρια.  Δηλαδή συνολικώς 27 ακίνητα.
Στην δήλωση του 1995 από τα 50 ως άνω ακίνητα,  φαίνεται ότι έχουν απομείνει στην κατοχή μας μόνο 25 ακίνητα και τα άλλα  25 έχουν πωληθεί  μέχρι το 1995.
Συνημμένως υποβάλλω και όσα συμβόλαια και σχετικά στοιχεία που ευρίσκοντο σε παλαιά αρχεία μου, γιατί ποτέ δεν κρατούσα για πολλά χρόνια αντίγραφα συμβολαίων πωλήσεων, αφού όλα υπάρχουν στο υποθηκοφυλακείο.
 Μετά το τέλος της βουλευτικής μου θητείας το 2004 μου είχαν απομείνει στην πολυκατοικία Ασκληπιού 1 διαμέρισμα στο οποίο κατοικούμε και 4 υπόγεια ακίνητα, τα μόνα που ήταν του ενός δωματίου και δεν μπορούσαν να πουληθούν. Στην δε πολυκατοικία της οδού Ασκληπιού μόνο ένα ακίνητο 80μ2 που ήταν το πολιτικό μου γραφείο.
Αυτό ήταν το τίμημα της αναμίξεώς μου στην πολιτική, δηλαδή απώλεια 44 ακινήτων. 
                                                                   
Συν.  Συμβόλαια που δείχνουν όλα τα ιδιόκτητα ακίνητα.
                                             
 Στην διάθεσή σας αν χρειαστείτε οτιδήποτε άλλο
                                                                           Αριστείδης Τσιπλάκος