Σύμφωνα με έγκυρες απόψεις, η πορεία των εθνικών μας θεμάτων είναι ζήτημα κακής λειτουργίας των ανθρωπίνων οργάνων.

Δηλαδή όπως υπάρχει η δυσκοιλιότητα στον κοιλιακό χώρο, το ίδιο υπάρχει και αντίστοιχη δυσλειτουργία στον εγκεφαλικό χώρο η δυσεγκεφαλότητα, νόσο που πρέπει να καθιερώσει η ιατρική σχολή. Τα συμπτώματα της νόσου αυτής είναι ότι ενώ ο εγκέφαλος δέχεται σωρεία γνώσεων , αδυνατεί να τις επεξεργασθεί και να λάβει αποφάσεις, λόγω αδράνειας ορισμένων εγκεφαλικών κυττάρων. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση της αδράνειας στο πεπτικό σύστημα. Όμως ενώ εδώ υπάρχουν φάρμακα για την ενεργοποίηση των εντέρων, δεν υπάρχουν αντίστοιχα για την ενεργοποίηση της φαιάς ουσίας του εγκεφάλου για να λαμβάνει σωστές αποφάσεις. Το αποτέλεσμα αυτής της δυσλειτουργίας, δεν είναι ότι αργούν να εξέλθουν οι αποφάσεις, αλλά και αυτές που εξέρχονται μοιάζουν πολλές φορές με τα προϊόντα που αποβάλλει το άλλο σύστημα.