Στα νέα εισπρακτικά μέτρα της Κυβερνήσεως περιλαμβάνεται και η τακτοποίηση των αυθαιρέτων, με καταβολή του αντιστοίχου προστίμου

Τα τελευταία τριάντα χρόνια το πρόβλημα των αυθαιρέτων έχει καταντήσει μία πραγματική μάστιγα με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, οι οποίες με τις κατά καιρούς επαναλαμβανόμενες <<νομιμοποιήσεις>>, δημιουργούν κίνητρα, αφού στην ουσία ενθαρρύνουν τους πολίτες να δημιουργούν νέα αυθαίρετα, αναμένοντας μία νέα ρύθμιση, με τελικό αποτέλεσμα τα αυθαίρετα να αυξάνονται συνεχώς και μάλιστα με γεωμετρική πρόοδο. Η δικαιολογία κάθε φορά που προβάλλουν οι αρμόδιοι υπουργοί ύστερα από κάθε νομιμοποίηση,  είναι ότι θα είναι η τελευταία και ότι θα ληφθούν αυστηρά μέτρα για την άναρχη δόμηση, με απειλές αμέσου κατεδαφίσεώς των νέων αυθαιρέτων  και άλλες εξαγγελίες , οι οποίες όμως ποτέ δεν εφαρμόζονται.

Έτσι η πολιτεία αντί να είναι οδηγός στην σωστή δόμηση με την επέκταση σχεδίων πόλεων για την δημιουργία νέων οικισμών με τις απαραίτητες υποδομές, γίνεται ουραγός και νομιμοποιεί εκ των υστέρων αυθαίρετους κακοκτισμένους οικισμούς, χωρίς καμιά υποδομή για μία ανεκτή ποιότητα ζωής  των κατοίκων.

Το αποτέλεσμα είναι οι περισσότερες πόλεις της Ελλάδας και μεγάλο τμήμα της Αττικής να έχει δομηθεί άναρχα, χωρίς κανένα σχεδιασμό και η εκ των υστέρων δημιουργία υποδομών, εκτός του ότι είναι δαπανηρή, πολλές φορές  προσκρούει σε αξεπέραστα προβλήματα.

Για να μην είμαι απόλυτος έγιναν μερικές προσπάθειες στο παρελθόν για  να σταματήσει η αυθαίρετη δόμηση, αλλά τα κατά καιρούς μέτρα δεν ήταν αποτελεσματικά. Ούτε οι απειλές για κατεδάφιση μπορούσαν να εφαρμοσθούν, ούτε οι νόμοι για την απαγόρευση ηλεκτροδοτήσεως και υδροδοτήσεως, που καταστρατηγούνται με την επίκληση λόγων υγείας κ.λ.π. Ούτε ακόμα και η απαγόρευση μεταβιβάσεων που ποτέ δεν ίσχυσε. Υπάρχει απλούστατος τρόπος να σταματήσει αμέσως  η αυθαίρετη δόμηση, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. Τα αυθαίρετα στις  περιοχές εκτός  σχεδίου πόλεως είναι αδύνατον να κτισθούν αν δεν υπήρχε η αδιαφορία για να μη πώ η συνενοχή  των τοπικών αστυνομικών οργάνων και η ανοχή των αντίστοιχων δημοτικών αρχών για ψηφοθηρικούς λόγους.

Ελπίζω και εύχομαι αυτήν τη  φορά το εισπρακτικό όφελος να μην είναι ο μοναδικός σκοπός της Κυβερνήσεως, αλλά και να θέσει οριστικό τέρμα στην αυθαίρετη  δόμηση.      

Το αποτελεσματικό μέτρο που είναι αρκετό για να απαλλαγούμε οριστικά από την μάστιγα αυτή,– το οποίο είχα εισηγηθεί το 1978, ως Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Δημοσίων έργων, αλλά προσέκρουσε σε έντονες αντιδράσεις τότε και δεν εφαρμόσθηκε — είναι πάρα πολύ απλό. Αρκεί να ψηφισθεί μία απλή διάταξη στην Βουλή, η οποία να προβλέπει πρώτον αυστηρότατες κυρώσεις στον διευθυντή του αστυνομικού τμήματος, ή του επικεφαλής της Δημοτικής αστυνομίας, της περιοχής όπου διαπιστώνεται ανέγερση αυθαιρέτου, που σε υποτροπή να υπάρχει δυνατότητα απολύσεώς του και δεύτερον αυστηρές κυρώσεις και μεγάλο πρόστιμο στον Δήμαρχο για κάθε νέο αυθαίρετο που ανεγείρεται στην περιοχή του. Εννοείται ότι θα υπάρχουν και αυστηρές κυρώσεις στον αρμόδιο υπάλληλο της πολεοδομίας που αγνόησε καταγγελία ανεγέρσεως αυθαιρέτου.

Βεβαίως υπάρχουν σοβαρές πολεοδομικές παραβάσεις και στα ακίνητα που κτίζονται με άδεια στις  περιοχές όπου υπάρχουν σχέδια πόλεων. Όμως εδώ το πρόβλημα είναι απλούστερο και λύνεται με την κατάργηση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών, οι οποίες όχι μόνο ταλαιπωρούν τους πολίτες, αλλά απασχολούν και πολυάριθμο τεχνικό προσωπικό για τον έλεγχο νομιμότητας των αδειών.

Θα πρέπει οι άδειες να εκδίδονται αυθημερόν χωρίς κανένα έλεγχο με την απόλυτη ευθύνη των μελετητών μηχανικών. Όμως όταν περατωθεί ο σκελετός σιδηροπαγούς σκυροδέματος, απαραίτητη προϋπόθεση για να πάρει ο ιδιοκτήτης ρεύμα εργοταξίου για να συνεχισθούν οι εργασίες, είναι να προσκομίσει στην ΔΕΗ βεβαίωση της πολεοδομίας ότι ελέγχθηκαν μέχρι τότε οι εργασίες και δεν υπάρχουν παραβάσεις της αδείας. Έτσι ο έλεγχος είναι σίγουρος, γιατί καθίσταται αναγκαστική διαδικασία για τον ιδιοκτήτη, προκειμένου να ηλεκτροδοτηθεί. Επίσης ανάλογη βεβαίωση θα πρέπει να προσκομισθεί στην ΔΕΗ μετά την περάτωση της οικοδομής,  ότι δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της αδείας, για να πάρει την κανονική ηλεκτροδότηση διαμερισμάτων και κοινοχρήστων.

Αν ύστερα από έλεγχο που θα ζητήσει ο ιδιοκτήτης διαπιστωθούν παραβάσεις της αδείας, τότε εφαρμόζονται κυρώσεις στον επιβλέποντα μηχανικό που θα είναι προσωρινή, ή οριστική αφαίρεση της αδείας επαγγέλματος, ανάλογα με το είδος της παράβασης.

Αυτή η διαδικασία είχε θεσπισθεί επίσης στα τέλη της δεκαετίας του 1970, για να καταργηθεί αργότερα μετά το 1981.

Υπάρχει όμως πολιτική βούληση για την εφαρμογή αυτών των απλών λύσεων για τον οριστικό και αποτελεσματικό τερματισμό της αυθαίρετης δόμησης, ή θα χρησιμοποιείται κάθε φορά για εισπρακτικούς λόγους, με τελικό αποτέλεσμα τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα;