Παρά την διαμαρτυρία μου προς την GOOGLE για ανακριβή δημοσίευση  στην βιογραφία μου  συκοφαντικής δυσφήμισης εις βάρος μου που ψευδώς ανέφεραν ορισμένα  bloogs ότι δήθεν το 1995 είχα καταθέσει ελλιπές πόθεν έσχες και παρά την προσκόμιση της τελικής αποφάσεως της επιτροπής του πόθεν έσχες και του ελεγκτικού συνεδρίου που καταρρίπτουν την συκοφαντία  με δικαιώνουν και απαλλάσσουν από κάθε κατηγορία, η GOOGLEεξακολουθεί να δημοσιεύει  τα ανακριβή δημοσιεύματα και ο μόνος τρόπος που μου απομένει για αποκατάσταση του ονόματός μου είναι να προσφύγω στην ανεξάρτητη αρχή ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε κάθε δημόσια αρχή για να σταματήσει αυτή η συνεχής δημοσίευση μιας συκοφαντικής δυσφημίσεως σε βάρος μου