·                                          Επί  τέλους πρέπει να σταματήσει η κωμωδία της δημοσιεύσεως μόνο του έσχες των πολιτικών και όχι του πόθεν , που δημοσιεύεται κάθε χρόνο. Όχι μόνο οργή προκαλεί αυτή χονδροειδής υποτίμηση της νοημοσύνης των πολιτών, αλλά συμβάλλει στην πλήρη απαξίωση του συνόλου των πολιτικών και γενικότερα του κοινοβουλευτισμού.
Με την σημερινή κρίση είναι ανάγκη εδώ και τώρα να εφαρμοσθεί αυτό που συνεχώς πρότεινα όταν ήμουν στην Βουλή, αλλά και συνέχεια μέχρι σήμερα, αλλά απευθύνομαι πάντα σε ώτα μη ακουόντων.
Ο κάθε νεοεκλεγόμενος στην Βουλή όχι μόνο να αναφέρει τα περιουσιακά του στοιχεία, αλλά και να δικαιολογεί τον τρόπο με τον οποίο τα απέκτησε.
Κάθε χρόνο να συγκρίνονται τα περιουσιακά του στοιχεία με εκείνα του προηγούμενου και να δικαιολογεί τις όποιες διαφορές. 
Τέλος όταν αποχωρήσει από την Βουλή να συγκρίνονται τα αρχικά του περιουσιακά στοιχεία με εκείνα του χρόνου αποχωρήσεως και όσα δεν δικαιολογούνται να δεσμεύονται υπέρ του Δημοσίου.
Όσον αφορά το παρελθόν θα πρέπει να εφαρμοσθεί τουλάχιστον η πρόταση αυτή από το 1974 μέχρι σήμερα όλων των διατελεσάντων υπουργών , υφυπουργών, γενικών γραμματέων, προέδρων οργανισμών και γενικότερα όσων διαχειρίσθηκαν Δημόσιο χρήμα. 
Μόνο έτσι θα αποκατασταθεί το κύρος των Βουλευτών και της Βουλής και θα εντοπισθούν οι ελάχιστοι κατά την γνώμη μου που δεν τίμησαν το αξίωμά τους και θα σταματήσει η γενίκευση ότι όλοι είναι ίδιοι. Είμαι βέβαιος ότι αυτό το ζητά το 95% των πολιτικών και διερωτώμαι ποιοι αντιδρούν στην εφαρμογή της απλής αυτής προτάσεως.