Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μας  ξεκαθαρίσει σε ποιες συνιστώσες του ανήκουν οι εκλεγέντες βουλευτές του. Συγκεκριμένα ποιοι από τους βουλευτές του εκπροσωπούν την Ανανεωτική κομουνιστική και οικολογική αριστερά (Α.Κ.Ο.Α), ποιοι εκπροσωπούν την Διεθνιστική Εργατική Αριστερά (Δ.Ε.Α), ποιοι την Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου(Δ.Κ), ποιοί την κίνηση Ενεργών Πολιτών (Κ.Ε.Π.), ποιοι την κίνηση για την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς (Κ.Ε.Δ.ΑΡ.), ποιοι το κίνημα των Κόκκινων (Κ.Κ), ποιοι την Κομμουνιστική Οργάνωση της Ελλάδας (Κ.Ο.Ε.), ποιοι τους Οικοσοσιαλιστές της Ελλάδας (Ο.Ε), ποιοι την Ομάδα  Ριζοσπαστικής Αριστεράς  (ΡΟΖΑ), ποιοι την Σοσιαλιστική Αριστερά (ΣΟ.Α.) κ.οκ.

Ακόμα θα πρέπει να γνωρίζουμε τι πρεσβεύουν όλες αυτές οι συνιστώσες κάθε μία, για να εκτιμήσουμε την δυνατότητα που έχουν να συνεννοηθούν και να κυβερνήσουν την χώρα για να μας βγάλουν από τα σημερινά αδιέξοδα που μας οδήγησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις.