ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ τ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ. ΤΣΙΠΛΑΚΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΤΥΠΟ ΣΤΙΣ 3.2.2010, 5.3.2010, 9.5.2010 ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΠΛΟΚ. –

Είναι εντελώς λανθασμένη η περικοπή μισθών και η λιτότητα που μας επιβάλλουν γιατί τελικά η ύφεση που θα δημιουργηθεί θα μειώσει τα έσοδα του Δημοσίου, η οποία μείωση μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το όφελος του Δημοσίου από την περικοπή μισθών , συντάξεων και αύξηση φορολογίας. Η μόνη περικοπή που πρέπει να γίνει και μάλιστα δραστική, είναι στις Δημόσιες δαπάνες.

Ο στόχος του προγράμματος που μας επιβάλλουν, είναι σε μία τριετία το Δημοσιονομικό έλλειμμα να περιορισθεί στο 3% του ΑΕΠ. Με έλλειμμα του Κρατικού προϋπολογισμού, πώς θα αποπληρώσουμε το χρέος; Με το να δανειζόμαστε για να πληρώνουμε τα τοκοχρεολύσια, και να καλύπτουμε το έλλειμμά μας, το μόνο που πετυχαίνουμε είναι να αυξάνεται συνεχώς το Δημόσιο χρέος μέχρις ότου καταλήξουμε στην χρεωκοπία.
Το Κράτος πρέπει να κάνει, ότι θα έκανε ένας συνετός νοικοκύρης. Αν χρωστούσε ένα μεγάλο ποσό στην τράπεζα και τά έσοδά του ήταν λιγότερα από τα έξοδά του και διέθετε ακίνητη περιουσία που δεν του απέδιδε έσοδα, δεν θα δανειζόταν διπλά αφενός για να συμπληρώσει το εισόδημά του και αφετέρου για να εξοφλεί το χρέος του, γεγονός που θα τον οδηγούσε σε φαύλο κύκλο, αλλά θα πωλούσε ένα μέρος της περιουσίας του για να εξοφλήσει το χρέος του και το υπόλοιπο θα το αξιοποιούσε για να αυξάνει τα έσοδά του ώστε να καλύπτονται τά έξοδά του.
Το Ελληνικό Κράτος διαθέτει σήμερα περίπου 75.000 ακίνητα αξίας άνω των 400 δις ευρώ, τα περισσότερα των οποίων είναι εγκαταλελειμμένα ή έχουν καταληφθεί από μετανάστες και τα υπόλοιπα τα εκμεταλλεύονται επιτήδειοι μανδαρίνοι δημόσιοι λειτουργοί, οι οποίοι τα ενοικιάζουν σε ιδιώτες με εικονικά ευτελή μισθώματα, ενώ τα πραγματικά ενοίκια είναι πολλαπλάσια χωρίς όμως οι διαφορές να πηγαίνουν στο δημόσιο ταμείο. Αν ανατρέξει κανείς στα πρακτικά της Βουλής στην συνεδρίαση της 5.3.2003 που είναι στον τόμο Δ και στις σελίδες 3249 έως 3241 θα διαπιστώσει, με τα συγκεκριμένα στοιχεία που έχουν κατατεθεί, το όργιο της εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας από ορισμένους δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι είναι φυσικό να αντιδρούν στην ανακίνηση του θέματος αυτού, γιατί θα αποκαλυφθεί σκάνδαλο πρώτου μεγέθους.
Επίσης υπάρχουν ακόμα εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα μη δασικών εκτάσεων, οι οποίες ήταν διπλάσιες προ 20ετίας και μειώνονται συνεχώς από την δράση των καταπατητών.
Η πρόταση για την λύση του οικονομικού προβλήματος της χώρας συνοπτικά είναι:

1. Χρονομίσθωση ή μίσθωση μόνο μέρους της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου και μάλιστα της ανεκμετάλλευτης και εγκαταλειμμένης, όπως επίσης και αξιοποίηση των υπολοίπων για την αύξηση εσόδων του δημοσίου.
2. Πολεοδόμηση και οικοπεδοποίηση μη δασικών εκτάσεων, γύρω από αστικές περιοχές αλλά και παραθεριστικές. Η πώληση των οικοπέδων αυτών σε λογικές τιμές, θα έχει σαν αποτέλεσμα, εκτός από τα σημαντικά έσοδα, την κατάργηση της αυθαίρετης δόμησης και σημαντική ανάπτυξη λόγω των οικοδομικών εργασιών.
3. Να γίνει καταγραφή όλων των καταπατητών δημοσίων εκτάσεων στις οποίες έχουν κτίσει πολυτελείς βίλες με την ανοχή των αρμοδίων με το αζημίωτο φυσικά και να κληθούν να καταβάλλουν άμεσα τουλάχιστον την αξία του οικοπέδου που έχουν καταπατήσει. Μία επίσκεψη από την Βάρκιζα ως το Σούνιο είναι αρκετή για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος του προβλήματος που αποτελεί ένα μικρό μέρος του γενικότερου προβλήματος σε όλη την Ελλάδα.
4. Να ερευνηθεί σωστά το πόθεν έσχες όλων των υπουργών, υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων, διοικητών οργανισμών και ανώτερων δημοσίων λειτουργών σε κύρια πόστα από το 1974 ως σήμερα και να δημευθούν τα περιουσιακά στοιχεία όλων εκείνων που δεν δικαιολογούνται από τα νόμιμα έσοδά τους. Η μεμονωμένη περίπτωση εφαρμογής του πόθεν έσχες και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων μόνο ενός διευθυντού πολεοδομίας Σύρου, προκαλεί τουλάχιστον θυμηδία, όταν πρωτοκλασάτοι υπουργοί που διαβιούν με τρόπο που δεν δικαιολογείται από τα νόμιμα έσοδά τους, παραμένουν ανενόχλητοι.

Μόνο από την υλοποίηση των δύο πρώτων ενεργειών μπορεί άνετα να εξοφληθεί το Δημόσιο χρέος το τοκοχρεωλύσιο του οποίου αρκεί για τον διπλασιασμό των μισθών και συντάξεων.

Για την υλοποίηση της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να ασχοληθούν οι Μανδαρίνοι της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου και δημόσιοι λειτουργοί, αλλά την διαχείριση να την κάνει ανεξάρτητη αρχή με επικεφαλής ανώτατο δικαστικό στην οποία θα συμμετέχουν άτομα εγνωσμένης εντιμότητας και μόνο τρείς Γενικοί Διευθυντές των εμπλεκομένων υπουργείων. Η ανεξάρτητη αρχή θα καταγράψει την ακίνητη περιουσία θα προβεί σε δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς με πλήρη διαφάνεια και όλα τα έσοδα θα πηγαίνουν σε ειδικό κωδικό για την εξόφληση μόνο του χρέους και για καμιά άλλη ανάγκη του Δημοσίου.

Συν. Δημοσιεύματα

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ – 7.3.2010