ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ι. ΤΣΙΠΛΑΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

τ.ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 10 0 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα Αύγουστος 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΘΕΜΑ: Πρόβλημα λυματολάσπης Ψυττάλειας.

Κύριε Πρόεδρε

Η ειδικότητά μου ως Πολιτικού Μηχανικού είναι οι αποχετεύσεις πόλεων και συγκεκριμένα , πριν ασχοληθώ με την πολιτική, ως επικεφαλής μελετητικής εταιρίας έχω εκπονήσει τις μελέτες αποχετεύσεως του 30% των Αθηνών, όπως επίσης και άλλων πόλεων του εσωτερικού και εξωτερικού, όπως την μελέτη αποχέτευσης της πρωτεύουσας του Ζαίρ (Κογκό) Κινσάσας, με ανάθεση ύστερα από διεθνή Διαγωνισμό.

Επίσης ως νεαρός Μηχανικός παλαιότερα είχα την επίβλεψη του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού και των εγκαταστάσεων στο Κερατσίνι.

Σας τα αναφέρω αυτά για να σας πώ ότι είμαι σχετικός με το θέμα και με συγχωρείτε που κλέβω από τον πολύτιμο χρόνο σας για να σας ενημερώσω ότι οι λύσεις που συζητούνται της ξήρανσης ή της μεταφοράς της λυματολάσπης δεν λύνουν το πρόβλημα και βραχυπρόθεσμα θα έχουμε αξεπέραστα προβλήματα.

Το 1991 που ήμουν υφυπουργός, ζήτησα από τον αρμόδιο Κρατικό Φορέα της Γερμανίας και μας έδωσαν χρήσιμες πληροφορίες για τη μεθοδολογία των βιολογικών καθαρισμών που τότε άρχισαν να χρηματοδοτούνται από το ταμείο Συνοχής.

Γνωρίζοντας το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το υπουργείο Δημοσίων Έργων σχετικά με την διάθεση απορριμμάτων και της λυματολάσπης και για να βοηθήσω στην εξεύρεση λύσης, επικοινώνησα με την ίδια υπηρεσία στη Γερμανία για να ζητήσω και πάλι την βοήθειά τους για τα προβλήματα αυτά. Πράγματι πρίν λίγες ημέρες επικοινώνησαν μαζί μου και μου είπαν ότι υπάρχει λύση στο πρόβλημα με τη μέθοδο που είχε καταρχάς εφαρμόσει η ΝΑΣΑ για τις ανάγκες του Αμερικανικού στόλου και μετά εφαρμόζεται στην Αμερική (Βιρτζίνια, Τζώρτζια κ.λ.π) και σε άλλες προηγμένες χώρες και η οποία μέθοδος λύνει κατά τον οικονομικότερο και καλύτερο τρόπο τα προβλήματα αυτά, αποφεύγοντας την ξήρανση και των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων δεδομένου ότι η λυματολάσπη της Ψυτάλλειας χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά υψηλό φορτίο βαρέων μετάλλων και άλλων βλαπτικών ουσιών. Για λεπτομέρειες θα με ενημέρωνε ειδική εταιρία που έχει εμπειρία στο θέμα αυτό.

Επειδή νόμισαν ότι ήμουν ακόμα υπουργός, την πρωτοβουλία μου τη εξέλαβαν ως πρόσκληση και ήλθαν στην Αθήνα τρείς ειδικοί Γερμανοί μηχανικοί, οι οποίοι επικοινώνησαν μαζί μου, αλλά τους ενημέρωσα ότι δεν είμαι πλέον αρμόδιος και να απευθυνθούν στον κ. υφυπουργό Δημοσίων έργων, που είναι και Μηχανικός, όπως και έκαναν υποβάλλοντας την πρόταση γιά την επεξεργασία επί της νήσου Ψυττάλειας της λυματολάσπης, που θα είναι ελεύθερη από υπολείμματα, φιλική προς το περιβάλλον καί απορροφητική των ρυπαντικών στοιχείων, σε συνδυασμό με ολοκληρωμένη παραγωγική μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς όμως να πάρουν απάντηση γιατί όπως έμαθαν, οι υπηρεσιακοί παράγοντες έχουν δρομολογήσει άλλες μεθόδους, όπως την ξήρανση, μεταφορά εκτός Ελλάδας κ.λ.π.

Πιό συγκεκριμένα για την ως άνω μέθοδο με διαβεβαίωσαν για τα εξής:

1. Χρησιμοποιείται τεχνολογία πλάσματος της αμερικανικής εταιρείας AERC, εφαρμόζεται δε και χρησιμοποιείται από μεγάλες Γερμανικές εταιρίες που αντιμετωπίζουν ριζικά το πρόβλημα και είναι πρόθυμες να ενημερώσουν τους αρμοδίους.

2. Προτείνουν αυτοχρηματοδότηση και κοστολόγιο συμφερότερο των άλλων προτάσεων το οποίο κλιμακώνεται προς τα κάτω, ανάλογα με την συμμετοχή άλλων φορέων.

3. Παράγεται ηλεκτρική ενέργεια από το αέριο εξαερώσεως της λυματολάσπης 11 MW, από τα οποία τα εφτά MW χρειάζονται για τις ανάγκες της μονάδας και τα υπόλοιπα τέσσαρα MW μπορούν να διατίθενται στην ΔΕΗ, το δε τελικό αέριο προϊόν που ελευθερώνεται είναι τελείως ακίνδυνο για το περιβάλλον.

4. Από την όλη επεξεργασία αεριοποίησης, επιτυγχάνεται πλήρης χημικός καθαρισμός και όχι βιολογικός. Έτσι από τους 500 τόνους λυματολάσπης που προκύπτουν κάθε ημέρα, το απομένον στερεό υπόλοιπο είναι κάτι λιγότερο από 5 τόνους και είναι πλήρως αδρανοποιημένο υλικό που μπορεί να χρησιμοποιείται ως δομικό υλικό.

5. Ανταποκρίνεται 100% στα Ευρωπαϊκά περιβαλλοντολογικά δεδομένα. Χωρίς κανένα πρόβλημα στο περιβάλλον.

6. Η σημερινή κατάσταση με την συσσωρευμένη λυματολάσπη αντιμετωπίζεται βραχυπρόθεσμα ικανοποιητικά και προοδευτικά, το πολύ σε 18 μήνες, θα έχουμε πλήρη αντιμετώπιση, δεδομένου ότι η μονάδα θα επαρκεί για 500 τόνους ημερησίως.

7. Προτείνεται δοκιμαστική εγκατάσταση μιας μονάδος και έλεγχος από δύο Πολυτεχνεία χωρίς καμιά επιβάρυνση του Δημοσίου, σε περίπτωση που η μέθοδος δεν ανταποκρίνεται στα ως άνω αναφερόμενα.

8. Παρέχονται πλήρεις εγγυήσεις ότι είναι η πλέον συμφέρουσα λύση.

9. Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 θα κατασκευάσουν το εργοστάσιο με δικά τους χρήματα και για κάθε τόνο λυματολάσπης θα πληρώνει το Δημόσιο 130 ευρώ.

10. Όταν τα χρήματα που θα συγκεντρώσουν είναι όσα διέθεσαν για την κατασκευή του εργοστασίου θα παραδώσουν το εργοστάσιο στο Κράτος εισπράττοντας 10% της δαπάνης του εργοστασίου ως αμοιβή τους.

Το κυριότερο όμως είναι ότι έθεσαν ως όρο να μεταφέρονται όλα τα σκουπίδια της Αττικής στην Ψυτάλλεια, τα οποία θα τα αγοράζουν αντί 10 ευρώ τον τόνο για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια την οποία θα πωλούσαν στην ΔΕΗ, αποφεύγοντας τις παρωχημένες λύσεις των ΧΥΤΑ και τις αντιδράσεις των κατοίκων

Κύριε πρόεδρε

Πρότασή μου είναι, αφού γίνει συνάντηση των Γερμανών με τον Υφυπουργό Δημοσίων Έργων και τους υπηρεσιακούς παράγοντες Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. διαπιστώσουν την σοβαρότητα της πρότασης, να γίνει διεθνής διαγωνισμός για την καταλληλότερη λύση, χωρίς περιορισμούς για το είδος της μεθόδου, για να αναζητηθούν οι σωστότερες λύσεις που θα μας απαλλάξουν από μελλοντικά προβλήματα που είναι αναπόφευκτα με την μέθοδο της ξήρανσης ή μεταφοράς, που εκτός των μειονεκτημάτων τους είναι ακριβότερες τουλάχιστον κατά 30% έως 40%.

Κύριε Πρόεδρε αγωνίζομαι 25 χρόνια για την Ν. Δημοκρατία και το μόνο που τώρα με ενδιαφέρει είναι η Κυβέρνηση να επιλύει κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί από τις Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.

Με τιμή

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΙΠΛΑΚΟΣ