Τα δύο άρθρα δημασιεύθηκαν στην ΕΣΤΙΑ. <<Η πάταξη της φοροδιαφυγής>> στην έκδοση της 24 Ιουλίου 2012, ενώ το άλλο  <<Υπάρχουν λύσεις>>   την 12 Ιουλίου 2012.