Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την αλματώδη αύξηση του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά των οποίων το κόστος του ρεύματος υπερβαίνει ακόμα και το ήμισυ των μηνιαίων αποδοχών τους.
Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα ε για την εξασφάλιση εγκαίρως της απαιτούμενης ενέργειας για όλο το διάστημα της κρίσεως με αγορά υγροποιημένου αερίου αφού διαθέτουμε χώρους αποθηκεύσεως και να προχωρήσουμε με εντατικούς ρυθμούς στην τοποθέτηση φωτοβολτιακών και κυρίως ανεμογεννητριών σε όλους τους κατάλληλους τόπους, αδιαφορώντας για τις αβάσιμες αντιδράσεις τοπικών παραγόντων ότι τάχα μολύνουν το περιβάλλον.
Στην χώρα μας που είναι προνομιούχα σε ήλιο και αέρα και υδατοπτώσεις μπορούμενα εξασφαλίσουμε σε λίγα χρόνια την ενεργειακή μας επάρκεια.
Ακόμα είναι η απαράδεκτη η κερδοσκοπία ορισμένων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος και αν υπάρχουν υπερκέρδη αυτά να αποδοθούν στους καταναλωτές με προτεραιότητα στους πιο ευάλωτες τάξεις.