ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Θα πρέπει όλοι οι πολιτικοί, τους οποίους η κρίση ελάχιστα ή καθόλου δεν τους έχει αγγίξει, να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Όταν διέσχιζε μία μεγάλη έρημο, η έλλειψη νερού είχε φέρει το στρατό του στα όρια της κατάρρευσης. Κάποιος στρατιώτης έτυχε να βρει κάπου λίγο νερό και πλησίασε τον Αλέξανδρο και του πρόσφερε το νερό που το είχε βάλει στο κράνος του.

Τότε ο Αλέξανδρος πήρε το κράνος στο χέρι του, κοίταξε τους στρατιώτες του που ήταν στα όρια της εξάντλησης και είχαν όλοι στρέψει το βλέμμα τους πάνω του και είπε ότι δεν αρκεί για να πιεί όλος ο στρατός και το έχυσε στην άμμο, χωρίς να πιεί ούτε μία σταγόνα. Αμέσως το μισοπεθαμένο στράτευμα αναστήθηκε ζητωκραυγάζοντας, απέκτησε και πάλι τις ψυχικές του δυνάμεις και συνέχισε την δύσκολη πορεία του.

Ποιός όμως από τους κυβερνώντες έχει την διάθεση να ακολουθήσει αυτό το παράδειγμα; Γιατί αν ο απλός πολίτης τους έβλεπε να συμμετέχουν ενεργά στις στερήσεις, στις οποίες αυτοί τον έχουν υποχρεώσει, τότε σίγουρα η ψυχολογία τους θα άλλαζε αμέσως προς το καλύτερο.

Μοναδική εξαίρεση πολλοί πρώην βουλευτές που είχαν διεκδικήσει δικαστικώς πολύ πρίν από την κρίση όσα νόμιμα  εδικαιούντο, όταν δικαιώθηκαν από τα δικαστήρια, αρνήθηκαν να τα δεχθούν με την υπάρχουσα κρίση.