Σωστά είναι τα μέτρα που προτείνει ο κ. Χατζηγάκης με άρθρο του στη ΕΣΤΙΑ για την πυρόσβεση. Το ερώτημα είναι ότι ως υπουργός γεωργίας γιατί δεν τα εφάρμοσε. Ακόμα θέλω να υπενθυμίσω ότι την περίοδο 1990- 1993 κατατέθηκε στο υπουργείο εθνικής οικονομίας σε μια πρόταση της εταιρίας Καναντερ να αναλάβει την πυρόσβεση με το ήμισυ του κόστος που διαθέταμε κάθε καλοκαίρι και μάλιστα ήταν τόσο σίγουροι για την άμεση πρόληψη που είχαν δεχθεί χρηματική αποζημίωση για κάθε στρέμμα που που θα καιγόταν.
Την πρόταση θέσαμε υπόψη του Πρωθυπουργού που έδωσε εντολή να την δεχθούμε. Δυστυχώς ο τότε υπουργός ΄-δεν θυμάμαι ποιος ήταν–αντίδρασε λόγω πιέσεως συνδικαλιστών ότι δήθεν θα χάσουν την δουλειά τους , παρά το γεγονός ότι η εταιρία είχε δεσμευθεί να τους προσλάβει όλους και ακόμα περισσότερους γιατί θα είχε τοποθετήσει χιλιάδες φυλάκια σε όλη την Ελλάδα για την άμεση αντιμετώπιση κάθε εστίας φωτιάς