ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΑ ΜΜΕ ΓΙΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1995

Επιθυμώ να απαντήσω στις ψευδείς και ανυπόστατες κατηγορίες ότι τάχα στην δήλωσή μου το 1995 δεν δικαιολογούσα ποσόν 52 εκατ. δρχ.(155 χιλ. ευρώ), για την αγορά ενός ισογείου πολιτικού γραφείου και ενός αγροκτήματος από τον κουνιάδο μου κ.λ.π . Κατά την διάρκεια της βουλευτικής θητείας μου μέχρι το 1994 πώλησα 22 διαμερίσματα τα οποία απέκτησα κατά την διάρκεια της 25ετους προηγούμενης εργασίας μου ως πολιτικός μηχανικός. Μετά από 20 χρόνια το 2014 μου ζήτησαν να δικαιολογήσω που βρήκα τα χρήματα που αύξησαν τα περιουσιακά μου στοιχεία, τα οποία ο ορκωτής λογιστής τα εκτίμησε 52 εκατ δρχ.

Τους απάντησα ότι είναι παράλογο να αμφισβητούν αν είχα τα χρήματα για να αγοράσω περιουσιακά στοιχεία 52 εκατ. δρχ. όταν είχα δηλωμένα έσοδα από πωλήσεις 22 ακινήτων. Στην συνέχεια μου ζήτησαν να προσκομίσω έγγραφο τραπέζης ότι είχα το 1994 τουλάχιστον 52 εκατ. δρχ. που να δικαιολογούν τις νέες αγορές.

Λόγω καθυστέρησης της τράπεζας να βρούν στοιχεία 20ετίας και πρίν προσκομίσω τα αιτούμενα στοιχεία, την 19 Νοεμβρίου 2014 έλαβαν απόφαση ότι δεν δικαιολογούνται οι αγορές 52 εκατ. δρχ. και έστειλαν την απόφαση στο Ελεγκτικό συνέδριο.

Την 26 Νοεμβρίου 2014 προσκόμισα στην Βουλή επίσημα έγγραφα της τράπεζας ότι τον Ιανουάριο του 1994 διέθετα πάνω από 70 εκατ. δρχ. και ζήτησα από τον πρόεδρο της επιτροπής κ. Γ. Καλατζή να επανεξετάσει η επιτροπή το θέμα και να αποκατασταθώ ηθικώς από τον διασυρμό μου στα μέσα ενημερώσεως.

Η απάντησή του ήταν ότι λόγω των επικειμένων εκλογών η επιτροπή του πόθεν έσχες δεν μπορεί να συνέλθει και όπως με διαβεβαίωσε ο ίδιος, αλλά και η προϊσταμένη, μετά την προσκόμιση των στοιχείων το όλο θέμα θα τακτοποιηθεί και δε θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Άλλωστε δεν υπάρχει λόγος συγκλίσεως της επιτροπής λόγω παραγραφής του θέματος μετά την παρέλευση 20ετίας.

Εκτός από τις διαβεβαιώσεις αυτές μου έδωσαν και έγγραφο του νέου ορκωτού λογιστή που εξέτασε τα στοιχεία, στο οποίο αναφέρει ότι μετά τα νέα στοιχεία δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για το πόθεν έσχες του 1995 και όλων των άλλων ετών. Στην συνέχεια έστειλα εξώδικο στον πρόεδρο της Βουλής με αρ. πρωτ. 25/7.1.2015 για να με αποκαταστήσει εγγράφως η Βουλή, ο οποίος μου υποσχέθηκε να το κάνει, αλλά δεν έγινε λόγω διαλύσεως της Βουλής για τις εκλογές.

Το ελεγκτικό συνέδριο, λόγω του ότι ο κ. Καλατζής παρέλειψε να επικαιροποιήσει τον έλεγχο, με ειδοποίησε ότι με το θέμα μου θα ασχοληθεί το 5ο τμήμα, με αποτέλεσμα να πρέπει να υποστώ την ταλαιπωρία να υποβάλλω τα στοιχεία που από αμέλεια δεν έστειλαν από την Βουλή, ώστε να λήξει οριστικά το θέμα, που αθέμιτα και κακόβουλα διέρρευσε στα μέσα ενημερώσεως πρίν την τελική απόφαση.

Η Κυβέρνηση για να καλύψει το χορό των τεράστιων ποσών που καθημερινά προκύπτουν ως αδήλωτα από τους υπουργούς της, βρήκε την ευκαιρία να συμπεριλάβει και εμένα για να δημιουργήσει εντυπώσεις ,παρά το γεγονός ότι η δική μου περίπτωση δεν έχει καμιά σχέση με αυτές τις περιπτώσεις.