Ο φόρος ακίνητης περιουσίας, όπως θέλουν να τον εφαρμόσουν εκτός του ότι επιβάλλεται γενικά αφού αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο κατόχους ακινήτων σε πόλεις και κατόχους ακινήτων στα πιο φτωχά χωριά της χώρας, δημιουργεί δίκαιη αγανάκτηση  στην συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα τεράστιο πολιτικό κόστος για την Κυβέρνηση.
Όμως όλα αυτά μπορούν  να αποφευχθούν με μία απλή λύση, η εφαρμογή της οποίας όχι μόνο δεν θα μειώσει τά έσοδα του Κράτους άλλα μπορεί και να τα αυξήσει.
Το κράτος δίνει κάθε χρόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση περισσότερα χρήματα για την κάλυψη των αναγκών τους, από όσα προσδοκά να εισπράξει  από  τον φόρο ακίνητης περιουσίας, με τον τρόπο που θέλει να εφαρμόσει.
Συγκεκριμένα προτείνεται:
Να αντικατασταθεί η ετήσια επιχορήγηση στους Δήμους  για την κάλυψη των αναγκών τους, με το να τους παραχωρήσει το δικαίωμα εκείνοι  να εισπράττουν τον φόρο της ακίνητης περιουσίας των Δημοτών τους.
Ο κάθε Δήμος γνωρίζει την οικονομική δυνατότητά τους και θα κατανέμει με πιο δίκαιο τρόπο τους φόρους για την πλήρη κάλυψη των δικών του αναγκών.
Το πλεονέκτημα της λύσεως αυτής είναι ότι οι Δήμαρχοι είναι αιρετοί και θα φροντίσουν να περιορίσουν τις δαπάνες τους με πιο συνετή διαχείριση των χρημάτων, ώστε η επιβάρυνση των δημοτών  να μην προκαλεί τέτοιες αντιδράσεις οι οποίες θα έχουν σαν αποτέλεσμα την μη εκλογή τους στις επόμενες Δημοτικές εκλογές.
Ακόμα άλλες ανάγκες έχει ένας μικρός Δήμος και άλλες οι μεγαλύτεροι με αποτέλεσμα την δίκαιη κατανομή των φόρων σε όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων της χώρας.
Τέλος υπάρχει το πρόσθετο πλεονέκτημα για την Κυβέρνηση  ότι δεν θα έχει κανένα πολιτικό κόστος , αφού την ευθύνη την μεταφέρει στην τοπική αυτοδιοίκηση.