ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ τ. ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ – ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ  ΣΤΗΝΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΟΠΛΑ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ
Έχουν διαπραχθεί – και αυτή την ώρα συνεχίζουν να διαπράττονται – μία σειρά σοβαρών παραβιάσεων του Ελληνικού, του Ευρωπαϊκού και του Διεθνούς Δικαίου, με ευθύνη των οργάνων της Ελληνικής Πολιτείας, κατά την αντιμετώπιση του κρίσιμου θέματος της μεταφοράς και καταστροφής των χημικών όπλων της Συρίας, με τη διαδικασία υδρόλυσής τους, στα ανοιχτά της Νότιας Κρήτης.
Η απόκρυψη από την Ελληνική κοινωνία των κινδύνων που περιέχει αυτό το εγκληματικό εγχείρημα του OPCW (Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων), του οποίου τη διευκόλυνση υλοποίησης αρνήθηκαν όλες οι όμορες της Συρίας χώρες, ακόμη και οι Σκανδιναβικές (αισθανόμενες τις ευθύνες τους απέναντι στους Λαούς τους), πέραν των πολιτικών και ποινικών ευθυνών, είναι ένα τεράστιο θέμα ασφάλειας και προστασίας της Χώρας και αυτής της ίδιας της ύπαρξής μας.
Τυχόν ατύχημα κατά τη μεταφορά ή την διαδικασία (υδρόλυσης) των χημικών όπλων στην ευρύτερη δική μας περιοχή, θα σημαίνει καταστροφή μεγαλύτερης έκτασης εκείνης του Τσερνομπίλ και αχρήστευση της γεωγραφικής περιοχής μας για δεκαετίες!
Κάνουμε έκκληση: προς την υπόλογο ελληνική κυβέρνηση, προς όλους τους πολιτικούς ηγέτες, την επιστημονική κοινότητα, τις Εκκλησίες της Ελλάδος και της Κρήτης και τους ευαίσθητους για το περιβάλλον διεθνείς Οργανισμούς για συναντίληψη και δράση.
ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕ:
Την αναβολή των παράλογων και επικίνδυνων ενεργειών που ευθέως μας απειλούν και απαιτούμε την άμεση και πλήρη ενημέρωση της Βουλής και του Ελληνικού Λαού.