Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΓΑΝΙΣΜΟ ΚΩΠΑΪΔΣ


  Ο  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΠΑΙΔΑΣ
                                                              Του Αριστείδη Τσιπλάκου τ. υπουργού.
Κανένας δεν μπορεί να έχει αντίρρηση για την κατάργηση Δημοσίων οργανισμών, που δεν έχουν αντικείμενο και απλώς βαραίνουν μετά έξοδα της λειτουργίας τους τον κρατικό προϋπολογισμό.
Όμως η ανεξέλεγκτος και χωρίς καμιά , έστω και στοιχειώδη, έρευνα η οποία να διαπιστώνει την χρησιμότητα ή μη κάθε οργανισμού, μας οδηγεί σε ασυγχώρητα λάθη που μερικές φορές δημιουργούν πραγματικά αδιέξοδα σε ορισμένες κατηγορίες πολιτών που είναι αδύνατο να επιβιώσουν χωρίς την λειτουργία των απερίσκεπτα καταργούμενων ορισμένων  οργανισμών με σημαντικό αντικείμενο.
Η κυβέρνηση δε πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις ύστερα από πιέσεις ορισμένων ανημέρωτων δημοσιογράφων, ευτυχώς ολίγων, οι οποίοι έσπευσαν να χαρακτηρίσουν μερικούς οργανισμούς ότι ασχολούνται με ανύπαρκτο αντικείμενο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο οργανισμός Κωπαΐδας που όλοι νομίζουν ότι ο οργανισμός αυτός έγινε …..για την αποξήρανση της λίμνης Κωπαΐδας  και μάλιστα κάποια σοβαρή δημοσιογράφος επηρεασμένη από αυτά τα δημοσιεύματα, με χιουμορίστικη διάθεση έγραψε ότι ενώ η λίμνη αποξηράνθηκε από το 1880, εν τούτοις ο οργανισμός διατηρεί την…. φρεσκάδα του!!!
Κανένας δεν έλαβε τον κόπο να διαπιστώσει ότι ο οργανισμός αυτός δεν έχει καμιά σχέση με την αποξήρανση της λίμνης και δημιουργήθηκε 50 περίπου χρόνια μετά την αποξήρανση με σημαντικές αρμοδιότητες που γνωρίζω πολύ καλά επειδή εργάσθηκα εκεί ως μηχανικός στην αρχή της επαγγελματικής μου καριέρας.
Για να ενημερωθούν ορισμένοι δημοσιογράφοι που παρασύρουν κυβερνήσεις σε λάθη και δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις στην κοινή γνώμη, θα πρέπει να αναφερθώ με λίγα λόγια στο αντικείμενο του οργανισμού αυτού.
Η αποξήρανση της λίμνης Κωπαΐδας άρχισε το 1880 από μία Αγγλική εταιρεία, ύστερα από αποτυχημένη προσπάθεια Γαλλικής εταιρίας η οποία κατασκεύασε την σήραγγα εκκενώσεως σε λάθος υψόμετρο. Μετά την αποξήρανση παραχωρήθηκε για ορισμένο χρόνο στην   Αγγλική εταιρία η εκμετάλλευση των 300.000 περίπου στρεμμάτων για να αποσβέσει τα έξοδα του όλου έργου, σε ορισμένο χρόνο.
Η Αγγλική εταιρία κατασκεύασε και το δίκτυο καναλιών αρδεύσεως, τα οποία τροφοδοτούσε ο Βοιωτικός Κηφισός ο οποίος περνούσε από το υψηλότερο σημείο της όλης εκτάσεως. Κατασκεύασε επίσης ολόκληρο οικισμό από βίλες για την στέγαση 100 περίπου υπαλλήλων, γραφεία αποθήκες κ.λ.π. στον Αλίαρτο που ήταν στο άκρο της Κωπαΐδας. Λόγω περιορισμένων υδάτων του Κηφισού, η κυρίως καλλιέργεια ήταν τα σιτηρά. Η Καλλιέργεια γινόταν από 7500 περίπου ακτήμονες τους οποίους η Αγγλική εταιρία εκμεταλλευόταν, αφού το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής το κατακρατούσε η ίδια, γιατί εκτός της εκτάσεως που παραχωρούσε σε κάθε ακτήμονα, ήταν  υπεύθυνη  για την προγραμματισμένη διαδοχική άρδευση όλων των τμημάτων και συντήρηση των καναλιών. Αρχές της δεκαετίας του 50,  η Κωπαΐδα απαλλοτριώθηκε και όλα τα στρέμματα διανεμήθηκαν στους ακτήμονες. Μετά την αποχώρηση της Αγγλικής  εταιρίας, κατέστη επιτακτική ανάγκη να ιδρυθεί ο οργανισμός αυτός για συνεχίσει το έργο της εταιρίας. Ο νέος οργανισμός  το 1995 κατασκεύασε εργοστάσιο για άντληση υδάτων από την Υλίκη και αγωγό μεταφοράς με σήραγγα και ανοικτό αγωγό, έργα για τα οποία είχα την ευθύνη της υλοποιήσεώς τους, για την επιστροφή στην Κωπαΐδα αρκετής ποσότητας ύδατος για την πλήρη και συστηματική άρδευση ώστε να είναι δυνατή η καλλιέργεια βάμβακος, με αποτέλεσμα η Βοιωτία να καταστεί μία από τις πλέον βαμβακοπαραγωγούς περιοχές της χώρας. Σήμερα, επειδή έχουν μειωθεί οι εισφορές των αγροτών από τις οποίες μισθοδοτούνται οι εργαζόμενοι, υπάρχουν  μόνο εννέα υπάλληλοι από τους εκατό που προϋπήρχαν, οι οποίοι κατορθώνουν με τιτάνιες προσπάθειες να επιτελούν όλο το αντικείμενο του οργανισμού που είναι η λειτουργία και συντήρηση του εργοστασίου άντλησης των υδάτων, ο καθαρισμός από τα χόρτα και γενικά η συντήρηση των καναλιών, η συντήρηση των αγροτικών οδών για την διακίνηση των αγροτών και κυρίως η άρδευση  όλης της Κωπαΐδας με κατάλληλο προγραμματισμό.
Με την κατάργηση του οργανισμού αυτού και την απόλυση των εννέα υπαλλήλων κανένας δεν σκέφθηκε ότι  θα μείνουν περίπου 300.000 στρέμματα ακαλλιέργητα. Τούτο γιατί ποιος θα αναλάβει το όλον έργο του καταργηθέντος οργανισμού; Oι   αγρότες  μόνοι τους είναι αδύνατον να λειτουργήσουν το εργοστάσιο αντλήσεως υδάτων, την συντήρηση των καναλιών και κυρίως τον προγραμματισμό της αρδεύσεως, αφού όλοι θα θέλουν να ποτίσουν πρώιμα  και το κομφούζιο που θα προκληθεί και οι διενέξεις  δεν θα περιγράφονται.

Ευτυχώς ο αρμόδιος υπουργός ενημερώθηκε εγκαίρως και αποφάσισε την κατάργηση του οργανισμού, ύστερα από μία μεταβατική περίοδο μέχρι λήξεως της αρδευτικής περιόδου και μετά να καθορισθεί ο φορέας που θα αναλάβει το έργο